Cenik

VADNINA

*Pri sprotnem mesečnem plačevanju vadnine, ob izostanku 2-3 tednov v tekočem mesecu, priznamo ½ vadnine.

– Plačilo vadnin trenerju do 15. dne v tekočem mesecu.

– Ob zakupu večmesečnih paketov doplačilo, v primeru povečanja frekvence treningov.

– V primeru izostanka od treningov, vadnine ne vračamo. Možno podaljšanje v primeru tehtnih zdravstvenih ali osebnih razlogov.

 

  

SUBVENCIJE ZA OLIMPIJSKO DVIGANJE

KADETI                                 -10€

*do dopolnjenega 17ega leta, zastopanje kluba na vsaj 2 tekmah v sezoni

(DP ter mladinski & kadetski POKAL SLO).

MLADINCI                          -5€

*do dopolnjenega 20ega leta, zastopanje kluba na vsaj 2 tekmah v sezoni

(DP ter mladinski & kadetski POKAL SLO).

TEKMOVALCI 2                 -5€

*zastopanje kluba na vsaj 2 tekmah v sezoni (DP ter članski POKAL SLO).

TEKMOVALCI 1                 -10€       (max. 50€)

*najboljših 6 tekmovalcev & 2 tekmovalki, zastopanje kluba na ligaških tekmah, nastop za klubsko reprezentanco,

dober športen zgled za ostale tekmovalce/ke.

 

Možnost prehajanja tekmovalcev/k med grupama TEKMOVALCI 1 & 2 je možna po vsaki ligaški tekmi, glede na udeležbo oziroma neudeležbo in glede na trenutno rangiranje znotraj kluba.

V primeru zastopanja kluba, je nov tekmovalec upravičen do subvencije (TEKMOVALCI 2), ki začne veljati po tekmi (npr. DP ali POKAL Slovenije) in velja do naslednje tekme.

 

ENKRATNI OBISK

8€/ trening

 

PRIVAT URE  (za posameznike z najbolj zahtevnimi cilji, ki želijo trenerjevo polno pozornost)

25€         1h

35€         1,5h

* možen zakup paketa 10ur+1ura gratis

 

 

SEMI PRIVAT URE  (homogene manjše skupine, za posameznike s podobnimi cilji in primerljivimi sposobnostmi)

v paru                                                   3 vadeči                               večje skupine

35€         1h                                          45€         1h                          PO DOGOVORU

50€         1,5h                                      65€         1,5h

* možen zakup paketa 10ur+1ura gratis